ĐINH PHAN

– Hotline: 0947.18.0022

– Zalo: 0947.18.0022

– Email: kd3.dinhphan@gmail.com

– Văn phòng: 260/21 Tô Ngọc Vân, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức – TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

– Xưởng 1: 234/3 Tô Ngọc Vân, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức – TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

– Xưởng 2: 234/6 Tô Ngọc Vân, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức – TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh