• Đến năm 1954, Suzuki đã sản xuất 6.000 xe máy mỗi tháng và chính thức đổi tên thành Suzuki Motor Co., Ltd. Suzuki đã thể hiện xu hướng đổi mới ngay từ đầu. Suzulight bao gồm hệ dẫn động cầu trước, hệ thống treo độc lập bốn bánh và hệ thống lái thanh răng và thanh răng – những tính năng phổ biến trên những chiếc xe hơi nửa thế kỷ sau.

    Logo Suzuki
    Logo Suzuki